Transport & Projects

Wat doen wij?

 
De stichting werkt vanuit een warehouse in Serakunda in Gambia. In dit warehouse kunnen ook de containers uit Nederland worden ontvangen, gelost en goederen worden opgeslagen van afzenders uit Nederland.
 
In dit warehouse werken onze 3 gambiaanse bestuursleden van de in Gambia geregistreerde St. Goods for Gambia (foundation). Zij zullen zorgen voor het inklaren en vervoer van de container naar de losplaats, begeleiden van de uitgifte van de goederen en het eventueel transporteren naar de geadresseerde, het onderhouden van het warehouse, het maken van PR voor de stichting, het controleren van de lopende projecten en uiteraard de contacten met de verschillende ministeries.
 
Rijstproject
Voornamelijk in het "low season"  zijn er veel gezinnen die erg geholpen zijn met ondersteuning in de vorm van een zak rijst. Wij zijn gestart met het "Rijstproject", indien u ook wilt ondersteunen kunt u meer informatie vinden onder het tabblad "hoe kunt u helpen".
  
Sponsoren van schoolgeld
Om kinderen een kans te geven om naar school te gaan is het mogelijk om een kind te sponsoren door middel van het betalen van schoolgeld en bijbehorende materialen. Wij zijn inmiddels gestart met het sponsoren van één kind, maar het zou fantastisch zijn als we spoedig meer kinderen naar school kunnen laten gaan.
Indien u interesse heeft dan kunt u onder het tabblad "hoe kunt u helpen" meer informatie vinden over hoe ook u een kind kunt helpen.
  
Toekomstige projecten
Zodra de financiële middelen het toelaten heeft de stichting als doel om spoedig te starten met andere projecten. Deze projecten zullen worden opgestart door middel van diverse bestaande leertrajecten.
 
De projecten zullen allen tot doel hebben dat de deelnemers aan het project zelfstandig in hun eigen eerste levensbehoeften kunnen gaan voorzien.
 
Het doel van de stichting is dan ook om in de toekomst meerdere projecten met leertrajecten te kunnen begeleiden die deze missie van de stichting ondersteunen.
 
U kunt hierbij denken aan leertrajecten op de volgende werkgebieden:
-        houtbewerking
-        moestuinen
-        schoonmaak
-        boerderij
-        metaalbewerking
-        fietsherstel
-        schilder
 
De doelen van de stichting zijn:
  • het (doen) organiseren en realiseren van leertrajecten en/of leer-, ontwikkelings- en/of stimuleringsprojecten ter bevordering van met name de zelfvoorzienendheid en de onafhankelijkheid van mensen in Gambia.
  • het stimuleren van de werkgelegenheid en het onderwijs in Gambia;
  • het verbeteren en onder de aandacht brengen van het dierenwelzijn in Gambia.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • het (doen) organiseren en verzorgen van activiteiten en/of bijeenkomsten, met name op humanitair gebied en op het gebied van dierenwelzijn;
  • het (doen) realiseren van lokale praktijkgerichte scholen en/of leer/werkplekken;
  • het (doen) faciliteren van (scheepvaart) vervoer voor diverse hulpverleningsinstanties, stichtingen, bedrijven en/of particulieren, ter vervoer van (hulp)goederen ter ondersteuning van o.a. diverse projecten;
  • het werven van sponsoren, giften en donaties;
  • samen te werken met andere al dan niet lokale (soortgelijke) organisaties;
  • zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Met de start van bovengenoemde projecten hopen wij de doelen van onze stichting te kunnen bereiken.