Transport & Projects

Lopende projecten

Het eerste jaar van de stichting

De inkomsten van de stichting zullen het eerste jaar voornamelijk worden besteed (bij voldoende inkomsten) aan de volgende doelen/projecten. 

De stichting huurt vanaf 25 augustus 2014 een terrein in Bijilo. We noemen dit ons base-camp omdat van hieruit alle projecten zullen worden gecoördineerd. Op dit base-camp gaan de drie Gambiaanse bestuursleden van de in Gambia opgerichte stichting “Stichting Goods for Gambia (foundation)” ook wonen. Zo hebben we gelijk security op het terrein bovendien hebben zij een onderdak. Een win win situatie.

Zij zijn na ons bezoek in augustus 2014, onmiddellijk van start gegaan met het klaarmaken van het base-camp voor de ontvangst van de containers. Hier moet uiteraard het één en ander voor geregeld worden op het terrein.

Ook zullen zij op het base-camp opslagboxen gaan bouwen zodat stichtingen, bedrijven en/of particulieren spullen (al dan niet tijdelijk) kunnen opslaan in af te sluiten opslagboxen die dus ook bewaakt worden. Ook dit genereert weer inkomsten voor de stichting.

Tegelijkertijd zal op het base-camp ook gestart worden met een pluimveeproject en er zal een een kas worden gemaakt om groentes enz. te verbouwen. Middels een zogenaamd leertraject zal men leren hoe zoiets op te zetten, waar je op moet letten, wat de gevaren zijn, hoe moet je de groentes enz. verzorgen maar vooral hoe kun je zelfstandig een kas/moestuin maken en verzorgen zodat men zelf voldoende te eten heeft maar misschien ook wat kunt verkopen. Dat ligt natuurlijk aan de grootte van de kas. Indien onze drie bestuursleden bovenstaande projecten goed onder de knie hebben, zullen zij dezelfde projecten op andere/meerdere plekken zelf op kunnen starten om zodoende weer andere Gambianen het een en ander te leren.

En verder….

Ons primaire doel is om projecten op te starten die de Gambiaanse bevolking in staat stelt om te voorzien in hun eigen levensbehoeften (er wordt dus geen geld beschikbaar gesteld). Dit wil onze stichting bereiken door het opzetten in Gambia van ontwikkelings- en stimuleringsprojecten (leertrajecten). De stichting ontwikkelt projecten en brengt deze tot uitvoering in samenwerking met de lokale “Stichting Goods for Gambia (foundation)” welke handelt onder de vlag van Stichting Goods for Gambia.

Het opzetten van een praktijkgerichte school (leer-/werkplek) behoort tot één van de projecten die de stichting het liefst zo spoedig mogelijk van start ziet gaan.

De stichting wil diverse projecten op het gebied van dierenwelzijn in Gambia opzetten. Hiervoor zal contact worden gezocht met de lokaal bekende instanties/dierenarts op dit gebied.

De stichting wil graag (locale) hulpinstellingen/stichtingen (ANBI’s) die tevens projecten ondersteunen op humanitair gebied en dierenwelzijn financieel ondersteunen indien de liquide middelen dit toelaten.

De stichting zal het faciliteren van (scheepvaart) vervoer aan diverse hulpverleningsinstanties, stichtingen, bedrijven en particulieren aanbieden om zodoende hulpgoederen, en goederen om de projecten te ondersteunen, te vervoeren van Nederland naar Gambia. Hiermee kunnen de benodigde inkomsten voor de door de stichting ontwikkelde projecten gegenereerd worden. Het is dus zaak dat deze activiteit zo spoedig mogelijk van start gaat. Let wel: alle inkomsten van deze activiteit zullen worden besteed aan bovenstaande en toekomstige projecten!

Tevens zal de financiering van de projecten/leertrajecten mede bekostigd worden door (actieve) werving van sponsoren, giften en donaties.